Dotyczy wniosków kierowanych do państwowej służby ochrony praw konsumentów

NA WNIOSEK DO PAŃSTWOWEGO URZĘDU OCHRONY PRAW KONSUMENTÓW

Podmiot pozasądowo rozwiązujący spory konsumenckie: Państwowa Służba Ochrony Praw Konsumentów, adres ul. 25, LT-01402 Wilno, www.vvtat.lt.

Wniosek/reklamację dotyczącą zakupionego w naszym sklepie internetowym produktu lub usługi możesz zgłosić do Państwowego Urzędu Ochrony Praw Konsumentów (ul. Vilniaus 25, 01402 Wilno, e-mail: tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5) 262 67 51, fax: (8 5 ) 279 1466, na stronie internetowej www.vvtat.lt (http://www.vvtat.lt/), do swoich jednostek terytorialnych w powiatach lub do wypełnienia formularza zgłoszeniowego w EGS platforma http://ec.europa.eu/odr (http://ec.europa.eu/odr/)/

W przypadku wszelkich pytań związanych z pracami serwisowymi, zwrotami i gwarancjami prosimy o kontakt pod adresem info@infrav.shop