Dėl prašymų valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai

DĖL PRAŠYMŲ VALSTYBINEI VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBAI

Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantis subjektas: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt.

Prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (http://www.vvtat.lt/), jos teritoriniams padaliniams apskrityse  ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr (http://ec.europa.eu/odr/)/

Visais su serviso darbu, grąžinimais ir garantijomis susijusiais klausimais kreipkitės info@infrav.shop